לשירותכם גם נציג שירות 072-372-6240
:: דף הבית טיסות בריסל

טיסות לבריסל בלגיה

 • יעד :בריסל
 • 08-04-2020-15-04-2020
 • יציאה :08 אפריל ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5008 ,אפריל
שעות
בריסל08:5008 ,אפריל
 • חזור :15 אפריל ,2020
 • brussels
בריסל 21:1515 ,אפריל
שעות
תל-אביב 02:4016 ,אפריל
 • יעד :בריסל
 • 09-04-2020-16-04-2020
 • יציאה :09 אפריל ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5009 ,אפריל
שעות
בריסל08:5009 ,אפריל
 • חזור :16 אפריל ,2020
 • brussels
בריסל 21:1516 ,אפריל
שעות
תל-אביב 02:4017 ,אפריל
 • יעד :בריסל
 • 28-06-2020-06-07-2020
 • יציאה :28 יוני ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5028 ,יוני
שעות
בריסל08:5028 ,יוני
 • חזור :06 יולי ,2020
 • brussels
בריסל 21:1506 ,יולי
שעות
תל-אביב 02:4007 ,יולי
 • יעד :בריסל
 • 30-06-2020-07-07-2020
 • יציאה :30 יוני ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5030 ,יוני
שעות
בריסל08:5030 ,יוני
 • חזור :07 יולי ,2020
 • brussels
בריסל 21:1507 ,יולי
שעות
תל-אביב 02:4008 ,יולי
 • יעד :בריסל
 • 01-07-2020-08-07-2020
 • יציאה :01 יולי ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5001 ,יולי
שעות
בריסל08:5001 ,יולי
 • חזור :08 יולי ,2020
 • brussels
בריסל 21:1508 ,יולי
שעות
תל-אביב 02:4009 ,יולי
 • יעד :בריסל
 • 02-07-2020-09-07-2020
 • יציאה :02 יולי ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5002 ,יולי
שעות
בריסל08:5002 ,יולי
 • חזור :09 יולי ,2020
 • brussels
בריסל 21:1509 ,יולי
שעות
תל-אביב 02:4010 ,יולי
 • יעד :בריסל
 • 05-07-2020-13-07-2020
 • יציאה :05 יולי ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5005 ,יולי
שעות
בריסל08:5005 ,יולי
 • חזור :13 יולי ,2020
 • brussels
בריסל 21:1513 ,יולי
שעות
תל-אביב 02:4014 ,יולי
 • יעד :בריסל
 • 08-07-2020-19-07-2020
 • יציאה :08 יולי ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5008 ,יולי
שעות
בריסל08:5008 ,יולי
 • חזור :19 יולי ,2020
 • brussels
בריסל 21:1519 ,יולי
שעות
תל-אביב 02:4020 ,יולי
 • יעד :בריסל
 • 14-07-2020-22-07-2020
 • יציאה :14 יולי ,2020
 • brussels
תל-אביב04:5014 ,יולי
שעות
בריסל08:5014 ,יולי
 • חזור :22 יולי ,2020
 • brussels
בריסל 21:1522 ,יולי
שעות
תל-אביב 02:4023 ,יולי